Activiteiten tot 2013


De Stichting Prionatuinen heeft in 2008 na het overlijden van Henk Gerritsen de tuinen voortgezet met als uitgangspunt  een nieuwe eigenaar/beheerder te vinden die de tuinen opnieuw tot bloei kan brengen.

In 2011 hebben Gitta Luiten en Jorn Konijn de tuinen van de stichting overgenomen; zij zetten deze in de geest van Henk Gerritsen voort.

Voor het beheer en donateurs is een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Beheer Priona Tuinen
rekeningnummer: NL84TRIO 0197 7303 10.

Zie ook de website van Stichting Beheer Priona Tuinen: www.prionagardens.blogspot.nl