Verslag 2008-2013

De Stichting Prionatuinen heeft in 2008 na het overlijden van Henk Gerritsen de tuinen voortgezet en daarbij als uitgangspunt gehad om een nieuwe eigenaar/beheerder voor de tuinen te vinden die de tuinen weer opnieuw tot bloei kan brengen.
In 2011 hebben we deze gevonden, Gitta Luiten en Jorn Konijn hebben de tuinen van de stichting overgenomen en zetten deze in de geest van Henk Gerritsen voort.

Voor het beheer en donateurs is er een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Beheer Priona Tuinen
rekeningnummer: NL84TRIO 0197 7303 10.
Kijk ook op de website van Stichting Beheer Priona Tuinen: www.prionagardens.blogspot.nl

Financieel verslag 2013