Doelstelling

Statutair heeft de Stichting Priona Tuinen tot doel ‘het herstel en vergroten van de biodiversiteit’. Zij wil dit doel nastreven door het organiseren van verschillende activiteiten en het uitgeven van publicaties over naturalistische en natuurrijke tuinen. Per 2014 wordt de naam Stichting Priona Tuinen veranderd in Henk Gerritsen Foundation. De Henk Gerritsen Foundation richt zich binnen de bovenstaande doelstelling primair op het verspreiden van het gedachtegoed van Henk door middel van (her)uitgave van Henks publicaties.

Beleid

De stichting heeft geen betaalde bestuursleden en geen personeel. De inkomsten worden gevormd door opbrengst uit de rechten op de publicaties en uit donaties.