Doelstelling

Statutair heeft de Henk Gerritsen Foundation tot doel ‘het herstel en vergroten van de biodiversiteit’. Zij wil dit doel nastreven door het organiseren van verschillende activiteiten en het uitgeven van publicaties over naturalistische en natuurrijke tuinen.

Sinds 2014 is de Henk Gerritsen Foundation de voortzetting van de Stichting Priona Tuinen.

Binnen bovenstaande doelstellingen richt de Henk Gerritsen Foundation zich primair op het verspreiden van het gedachtegoed van Henk door middel van (her)uitgave van Henks publicaties.

Beleid

De stichting heeft geen betaalde bestuursleden en geen personeel. De inkomsten worden gevormd door de opbrengsten uit de rechten op de publicaties en uit donaties.